naslovna-ilustracija

Коме се обраћам? Штампа

У свакој земљи, па и нашој, постоји велики број органа јавне власти, од највиших републичних (Народна скупштина, председник Републике, Влада Републике Србије, Врховни касациони суд, Уставни суд и Републички јавни тужилац), па преко свих министарстава, јавних предузећа, установа (факултети, школе, музеји, позоришта, домови здравља), Аеродром Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, до локалних, општинских институција, јавних предузећа, а ту су и твоја школа, твој дом здравља, твоја општина. На пример, Привредни суд у Панчеву је један пример правног лица које финансира држава.

Шта им је свима заједничко? Сигурно можеш да уочиш да сви ови органи доносе неке одлуке и имају јавна овлашћења битна за општи интерес, односно за све нас у неким ситуацијама. Јавно овлашћење значи да одлучују о нечијем праву или обавези. Органи јавне власти су они које бира народ и финансира држава или правна лица које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу, државни орган и која користе друштвена добра или друштвене ресурсе (воде, шуме, саобраћајнице)...

Термин орган познат ти је из свакодневног живота и из неких других наука. Рецимо, у биологији, органима сте означавали поједине делове организма (спољне и унутрашње). У медицини се каже да је неки „орган оболео". На сличан начин, делови једне државе су органи у политичком смислу. То су делови једне целине – државе, а држава је организам који је у служби грађана. Држава је сервис за грађане који им омогућава радом органа јавне власти, али и својом целином, сигуран и правичан живот. Веома је важно да органи тог организма буду здрави, да добро функционишу и да сарађују, јер се тиме одржава виталност једне државе и задовољство њених грађана.

Управо преко права на приступ информацијама, рад органа постаје транспарентан, што је кључни механизам којим се осигурава да сви буду друштвено одговорни, односно у служби својих грађана. Правом на приступ информацијама одржава се „здравље" самих органа јавне власти и државе у целини.

Обратите пажњу, приватне школе и приватни факултети су такође органи јавне власти, јер имају јавна овлашћења – они издају дипломе као јавне исправе!
(Провери да ли знаш)

Да би се олакшало сналажење и разумевање појма „орган јавне власти", канцеларија Повереника на сајту је поставила Каталог органа јавне власти у Републици Србији. Тако свако може да лако разреши дилему да ли је неко орган јавне власти или није.

Шта нису органи јавне власти?

То су оне институције, предузећа које не финансира држава или немају овлашћења од општег јавног интереса или која није основала држава. На пример, приватна предузећа, невладине организације, синдикалне и друге организације, удружења грађана која се финансирају из чланарина, донација, а не из буџета и немају овлашћења од општег јавног интереса. На пример, Удружење правника Србије, Удружење Копаоничке школе природног права, Удружење психолога Србије, Заједница гимназија, Српско хемијско друштво и тако даље.
(Провери да ли знаш)

Под појмом орган јавне власти подразумевају се две групе:

  1. државни органи, органи територијалне аутономије (то јест, покрајине Војводина и Косово и Метохија) и органи локалне самоуправе, односно на нивоу опшина (Провери да ли знаш)
  2. правна лица које оснива или финансира у целини, односно у претежном делу, државни орган.