naslovna-ilustracija

Шта је отворена држава? Штампа

Можда сте у школи помињали на часовима филозофије, социологије, историје појам отворене државе? Овај појам и тема повезани су са појмом отворено друштво, који је метафора, али и идеал коме теже демократска друштва. Овај концепт су развијали филозофи Анри Бергсон и Карл Попер.

У отвореним друштвима очекује се да владе буду толерантне, одговорне, респонсивне на захтеве и потребе својих грађана, а да механизми владања буду транспарентни и флексибилни. Насупрот томе, стоје затворена друштва и државе у којима владају тајне процедуре и правила, која су крута и нефлексибилна. Такве државе служе само економској или политичкој елити, а не грађанима.

Држава у отвореном друштву нема тајни и све информације су доступне јавности, а у њима влада поверење засновано на јавности свих информација. Тако повезујемо овај концепт за нашом темом. Постојање Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја и механизама којима он треба да се поштује, као што су Информатор о раду и Повереник, важни су кораци које једна држава може да остварује на путу ка отвореном друштву и држави.