naslovna-ilustracija

Шта је партиципација грађана у друштвеном животу? Штампа

Најпре да објаснимо термин. Партиципација (латински participare) значи делити нешто, учествовати, суделовати, заједнички доносити одлуке и радити. Партиципација свих грађана у друштвеном животу значи да су сви активно укључени у доношење одлука о питањима која се њих тичу и у активностима демократског друштва. Учешће деце и младих подразумева право деце да се чује њихов глас и да се укључе у доношење одлука, било код куће, или у општем животу заједнице, у школи или у појединачним правним и административним питањима која их се тичу.

Партиципација је омогућена поседовањем правовремених и потпуних информација. Људи ће се одлучити да преузму одговорност и узму учешће у друштвеном и политичком животу уколико располажу довољним бројем релевантних информација које им омогућују суђење, доношење одлуке, иницијативу... дакле, све што чини њихову партиципацију.

У демократском друштву је важно да људи могу да приступе широком спектру информација како би учествовали на ефикасан начин у питањима која их се тичу.

Тако су повезани партиципација свих чланова друштва и право на слободан приступ информацијама. (Провери да ли знаш)