Ako si srednjoškolac/srednjoškolka, tebi je namenjen ovaj sajt! Štampa

Ovde možeš da saznaš o jednom pravu koje imaš, a možda i ne znaš da ga imaš!
To je tvoje pravo da pitaš za informacije koje su od javnog značaja, da saznaš podatke koje poseduje ili kontroliše neka državna institucija, a koji su značajni za tebe, za tvoje vršnjake i vršnjakinje ili za sve druge ljude.

Pokazaćemo ti zašto je važno da koristiš ovo pravo, zašto je važno da budeš informisan/a, da brineš o sebi i drugima, da aktivno učestvuješ u svom životu, da ne čekaš da drugi reše tvoje probleme kad neke možeš i sam/a da rešiš. Važno je da zapamtiš da niko drugi neće bolje da zaštiti prava koja imaš od tebe samog/e! TI moraš da budeš aktivan/aktivna u primeni i zaštiti svojih prava koja uključuju i ovo važno pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Preuzmi svoj deo odgovornosti i deo inicijative da svet napravimo lepšim mestom za život!

Kako ćeš da braniš ovo pravo? Prvo, tako što ćeš biti informisan/a i što ćeš se opremiti potrebnim znanjem. Strane ovog priručnika će ti pomoći u tome. Saznaćeš otkuda to pravo, kako da koristiš to pravo,  šta bi trebalo da uradiš, kojim redom i na koji način. Nadamo se da onda više nećeš oklevati i da ćeš tražiti informacije na koje imaš pravo.

Seti se, učili ste o tome u školi, sva prava o kojima se govori u Deklaraciji o ljudskim pravima su univerzalna, svi ih ljudi stiču samim svojim rođenjem, bez obzira gde, kada su se rodili, gde i kako žive, pa čak i da li žive u državi koja im priznaje ta prava. Zato su sva ljudska prava velika i dragocena vrednost koja se mora čuvati i negovati i za koju se treba odgovorno boriti. Pravo o kome ovde govorimo, pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, jeste jedno takvo, temeljno ljudsko pravo.

Razmisli, važno je i dobro što je u našoj zemlji ovo pravo uređeno Zakonom (Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja). To znači da sama država zna da mora da štiti ovo pravo. To nekad, ipak, nije dovoljno, pa zato ostvarivanje ovog Zakona obezbeđuje Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili samo kratko Poverenik.

Ako hoćeš da znaš više o ovom pravu pročitaj Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Probaj sam/a da razumeš šta piše u Zakonu. Ako ne možeš sam/a, pitaj nekog iz svog okruženja, a to možeš pitati i ovde