Još neke srodne teme Štampa

Ako si čitao/la ovaj priručnik do sada, možda smo ti pokrenuli razmišljanja o srodnim temama koje su povezane sa Pravom na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Mi smo ovde izabrali neke srodne teme da bismo pojasnili njihove veze sa ovim pravom.

Pomenućemo šta je i u kakvoj vezi Pravo na slobodan pristup informacijama sa pitanjem transparentnosti, participacije, odnosa prava na javnost i prava na privatnost.

Možda će te ove teme pobuditi da formulišeš još neko pitanje o sličnosti i razlikama sa nekim drugim temama. Slobodno podeli svoja razmišljanja sa nama: Kontakt.