kako-da-koristim-ovo-pravo-ilustracija

Uputstvo kako se pišu Zahtevi Štampa

Primer za dobro formulisan zahtev

Primer za loše formulisan zahtev

Koliko novca je uprava škole potrošila na renoviranje u školskoj 2011/2012?

Molim vas pošaljite mi informaciju o renoviranju škole.
Nije jasno koja tačno informacija se traži (Ova objašnjenja mogu biti drugačije grafički naglašena) Mogu ostati u tabeli samo da budu druge boje, ili fonta slova.

Molim vas da mi pošaljite kopiju dokumenta koji sadrži informacije o načinu rada servisa za potrošače i fotokopiju procedure za žalbu.

Da li vaša uprava misli da je u redu da se potoršači tretiraju na tako drzak način?
Nije zahtev za informacijom nego izražavanje kritike, a sigurno je da odgovor na ovu kritiku nije sadržan u dokumentu koji se traži.

Radite maturski rad o privatnom životu u Beogradu u 19.veku. Potrebno je da se obratite Arhivu Beograda:

  • Molim vas da me obavestite koje kategorije informacija imate o privatnom životu građana Beograda u 19. veku?
  • Pošaljite mi kopiju pravilnika o dostupnosti pretraživanja podataka u Arhivu grada Beograda.
  • Ukoliko je informacija već negde objavljena, uputite me gde da je nađem.

Radite maturski rad o privatnom životu u Beogradu u 19. veku. Potrebno je da se obratite Arhivu Beograda:

  • Šta mi možete reći o životu Beograđana u 19.veku?
  • Da li mogu da pretražujem u vašoj arhivi?

 

Neprecizan zahtev za informacijama.

Molim vas da mi pošaljete zapisnike sa svih sastanaka u školskoj 2010 - 11. godini na kojima  se na Fakultetu razgovaralo o otkazivanju izbornog kursa „grafički  dizajn”, kao i sve izveštaje i unutrašnju  prepisku  koja se bavi ovim pitanjem.

Zašto je Fakultet odlučio da ne nudi izborni kurs o grafičkom dizajnu posle 2008/09. školske godine?
Nije zahtev za informacijom nego pitanje o stavu koje nije sadržano u dokumentu.

olim vas da me obave