Odnos javnosti i privatnosti Štampa

Poverenik kao organ koji je zadužen da štiti pravo na slobodan pristup informacijama istovremeno je i organ koji štiti pravo na privatnost podataka o licima. Ovo dvojstvo je sadržano u samom njegovom nazivu „Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti".

Oba prava su ljudska prava i ona mogu doći u sukob kad bi trebalo odlučiti da li su neke informacije više značajne za javnost ili se time više ugrožava pravo na privatnost. Nekad je lako, a nekad teško pronaći pravu meru zaštite i jednog i drugog ili uvideti koje pravo preteže ukoliko samo jedno od njih može biti sačuvano. Pri tom se pazi na to da nijedno pravo ne bude ugroženo u većoj meri nego što je to neophodno u demokratskom društvu.....

Analizirajmo sledeći primer:

jedna službenica ili službenik koji radi u organu javne vlasti ima čitav niz različitih uloga (kao i svi mi): ona ili on istovremeno je i nečija majka, sestra, ujak, član neke partije, navijač nekog fudbalskog kluba, pravnik, nastavnik, šumar, lekarka ili profesionalac u nekoj delatnosti. Pored svih tih uloga, ove osobe imaju i ulogu službenika organa javne vlasti. Javnost rada nekog organa uključuje i podatke o njima u domenu uloge službenika, ali ne i podatke koji se više tiču njihovih drugih uloga (kad su rođeni, koliko imaju dece, gde stanuju, koje su veroispovesti) primer.

Svako ko traži informacije o službenicima organa javne vlasti ima sva prava da pita o svemu što je vezano za njihov posao, ali ne i da ugrožava njihovu privatnost. Znači, kada te interesuje neka informacija o službenicima organa javne vlasti ili njihovim odlukama koje se odnose na pojedince, nije loše da prvo razmotriš da li je to iz domena njihove uloge službenika ili iz domena na koje imaju pravo na zaštitu privatnosti.

Međutim, zapamti! Nije ovo važno samo za službenike javnih organa, odnosi se i na pitanje javnosti i privatnosti drugih lica, o kojima informacije poseduju organi (učenički dosijei u školama, zdravstveni kartoni u domovima zdravlja, podaci koje ima policija i tako dalje).