Proveri svoje znanje Štampa

1. Šta misliš šta znači kad se kaže je vreme u kome živimo „informatička era"? Pokušaj da nađeš odgovor na ovo pitanje u rečnicima ili na internetu.

Rešenje

2. U kojoj zemlji je donet prvi zakon o pravu na informacije? U kom veku?

Rešenje

3. Koliko u ovom momentu ima nacionalnih Zakona o pravu na informaciju?

a. Oko 10
b. Oko 100
v. Oko 500
g. Oko 1.000

Rešenje

4. Podseti se koja su sva ljudska prava formulisana Deklaracijom o ljudskim pravima?

5. Šta je transparentnost?

Pravo → transparentnost (za ispunjavanje ovog prava preduslov je transparentnost organa javne vlasti, a samim tim i države).">Rešenje

7. Napravi spisak pitanja koje ti se čine važnim i smislenim, odnose se na tebe ili na tvoje vršnjake i vršnjakinje, a mogu se dobiti na osnovu prava na slobodan pristup informacijama. Seti se šta su organi javne vlasti i šta su informacije od javnog značaja.

8. Šta znači temeljno ljudsko pravo?

Rešenje

9. Sa ove liste različitih informacija obeleži znakom uzvika one koje su informacije od javnog značaja, a zvezdicom one koje nisu:

a. Ugovor o sklapanju radnog odnosa medicinske sestre u nekom domu zdravlja
b. Repertoar bioskopa u gradu
v. Rešenje o godišnjem odmoru radnika akcionarskog društva Invej. AD
g. Rezultati hemijske analize vode u fabrici kisele vode
d. Plata direktora javnog preduzeća
đ. Statut Srpskog hemijskog društva
e. Akt o sprovođenju izbora u Đačkom parlamentu
ž. Izveštaj o cenama na pijaci Kalenić na dan 27. april 2012. godine

Rešenje

10. Kako se zove tvoja opština? Šta čini organe vlasti u tvojoj lokalnoj samoupravi?

Rešenje

11. Uzmi prvu stranu nekih dnevnih novina. Popiši sve ustanove i institucije koje se pominju u tekstovima. Podvuci samo one za koje misliš da su organi javne vlasti.

Rešenje

12. Zašto su potrebne jednom društvu sve ove institucije javne vlasti? Kako bi izgledalo društvo u kome nema nijednog organa javne vlasti? Otvori ovu temu sa svojim drugovima i drugaricama bilo u školi ili u nekom neformalnom razgovoru.

13. Pokušajte da napravite zahtev koji ćete uputiti svojoj upravi škole u kojem tražite informacije koje se odnose na to ko je, kada i kako doneo odluku o ovogodišnjim ekskurzijama u vašoj školi. Tražite dokument (kopiju dokumenta) u kome se mogu naći sve informacije: kuda idu različiti razredi, kako, s kojom agencijom i slično. Probajte da napravite zahtev za informaciju prateći sve zahteve forme kako bi trebalo da izgleda, a da vam poveća šansu da dobijete odgovor.

14. Šta misliš, da li jedan kupoprodajni ugovor, na kojem stoji oznaka tajno, a kojim se privatizuje jedna državna sportska sala sa namerom da se tu napravi omladinski fitnes klub, jeste informacija od javnog značaja?

a. Jeste, oznaka tajnosti ne utiče na to, bitno je da li je informacija od javnog interesa.
b. Nije, to je privatni kupoprodajni ugovor.
v. Jeste, čim je umešana državna institucija, sportsko udruženje.
g. Nije, čim je umešano privatno lice, vlasnik fitnes kluba.

Rešenje

15. Seti se nekoliko organa javne vlasti (Pogledaj u Katalog organa javne vlasti na ovom sajtu.). Pronađi njihove sajtove i pogledaj da li postoji Informator o radu koji bi trebalo da je ažuriran svakih mesec dana. Primera radi, pogledaj da li stoji iznos plate rukovodioca tog organa.