Šta ja imam s tim? Štampa

Informacije o temama koje su važne za tvoj život, a istovremeno su informacije od javnog značaja, zaista su brojne. Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja daje ti pravo da dođeš do tih informacija. Nekada se informacije tiču tvoje prošlosti, nekada sadašnjosti, a nekada tvoje budućnosti (na primer, upisa na fakultet ili neki drugi oblik školovanja posle srednje škole). Nekad se tiču tvoje generacije i mladih uopšte, a ne samo tvojih drugova sa kojima provodiš vreme. Na primer primer

U različitim slučajevima koji su stigli do Kancelarije poverenika, od nekih škola su tražene sledeće inoformacije:

 • kako su nabavljene i koliko plaćene knjige za školsku biblioteku;
 • kako je uređeno organizovanje i plaćanje đačkih ekskurzija;
 • kako je izvedena nabavka i plaćanje drva za ogrev (u školama koje imaju vlastito grejanje);
 • kako i pod kojim uslovima je napravljen ugovor za ustupanje Doma učenika Komesarijatu za izbeglice;
 • kako su raspodeljena sredstava pri kupovini računara za računarsku učionicu;
 • pod kojim uslovima se izdaje fiskulturna sala i za šta se koriste ta sredstva;
 • gde su postavljene sigurnosne kamere u školi;
 • ko je uplatio donatorska sredstva školi, šta piše u Poslovniku o radu Saveta roditelja i još puno, puno toga;
 • kako se osigurava objektivno ocenjivanje komisija koje pregledaju maturski ispit;
 • informacije o procedurama rada škola i univerziteta;
 • kako privatni fakulteti upravljaju svojim budžetom primer. Tamo će ti se pokazati lista informacija koju bi svaki Fakultet trebalo da objavi i pre nego što neko to zatraži;
 • kolika je plata nastavnika, koje je bilo njihovo prethodno radno mesto, koju su školu završili i kada, koja im je bila prosečna ocena na studijama.

Zapamti! Sve informacije koje su nastale u radu i u vezi sa radom škole, koje su zapisane u nekom određenom dokumentu (pravilniku, propisu, zapisniku, izveštaju) su takve informacije koje ti i svi učenici tvoje škole imaju prava da znaju primer.

Nekada informacije koje se tiču pojedinca mogu da budu od interesa za opštu javnost, na primer, kada informacije govore o tome kako je radila institucija (organ vlasti), da li je kršila zakon, na primer da li su poštovani utvrđeni kriterijumi pri dodeli stipendija, kredita, materijalne pomoći ili drugih povlastica. (Proveri da li znaš)