Zanimljivosti („Da li znaš da...?”) Štampa

Na ovom mestu naveli smo i neke zanimljivosti iz istorije ovog prava u pojedinim zemljama. Mislimo da će ti biti korisne. Ukoliko sam otkriješ još neke zanimljivosti pretražujući Internet ili druge izvore informacija, a odnose se na ovo pravo, piši nam o tome, pa ćemo proširiti ovu rubriku.

zanimljivosti 1. zanimljivost

Mnoge zemlje širom sveta danas imaju usvojen zakon o pristupu informacijama od javnog značaja. Prvi ovakav zakon donet je u Švedskoj 1766. godine, ali je mnogo vremena prošlo dok je ideja zaživela. Finska je usvojila svoj zakon o pristupu informacijama 1951, a Sjedinjene Države 1966. Kako se u savremeno doba povećao značaj informacija, tako je sve više zemalja donosilo zakone koji štite ovo pravo. U 2010. postoje slični zakoni u 90 zemalja sveta. Kod nas je pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja ustanovljeno Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja koji je donet 5. novembra 2004. godine.

zanimljivosti 2. zanimljivost

Reč „javno" vodi poreklo od latinskog publicus i znači:

  1. da nešto ima veze sa poslovima značajnim za sve ljude, za razliku od poslova neke samo privatne grupe;
  2. javnost, ljudi uopšte, bez obzira da li pripadaju nekoj određenoj grupi;
  3. dobrobit javnosti; zajedničko dobro, zajednički interes ili značaj.

zanimljivosti 3. zanimljivost

Sasvim je uobičajeno da nacionalni zakoni o pristupu informacijama dozvoljavaju da javne institucije podnosiocima zahteva naplate troškove fotokopiranja i poštarinu, odnosno troškove u vezi sa dostavljanjem informacije koja je tražena. Ali, u svim zemljama reč je o nužnim troškovima. Potpuno je nelogično i neopravdivo da organ zarađuje davanjem informacija!

U mnogim slučajevima, ako je odgovor samo nekoliko stranica, dostava će biti besplatna. U Estoniji, na primer, zakon propisuje da su prvih 20 strana dokumenta bez naknade. Elektronsko dostavljanje podataka obično je besplatno.

U nekim slučajevima biće zatraženo da onaj ko traži informaciju plati za prijem informacije u drugom formatu (kao što je kopija, DVD, itd.) i u ovim slučajevima organ treba samo da vam naplati zvanične troškove kopiranja ili reprodukcije informacije u datom formatu, kao i troškove materijala (DVD, CD).

Savet! Izbegavajte troškove kopiranja. Da biste izbegli troškovi kopiranja, pomenite u vašem zahtevu da biste radije dobili informacije u elektronskom formatu.

zanimljivosti 4. zanimljivost

28. septembar je Međunarodni dan prava javnosti da zna. Ovaj dan proglašen je 28. septembra 2002. godine u Sofiji, u Bugarskoj. U velikom broju zemalja organizuje se obeležavanje ovog dana, sa ciljem da se podstaknu svi organi javnih vlasti da poboljšaju transparentnost svog rada i saradnju sa građanima. Ovaj dan je ujedno i prilika da se ohrabre građani da ostvaruju svoje pravo na slobodan pristup informacijama. U Republici Srbiji ovaj Dan se obeležava od 2005. godine, a Poverenik ga obeležava u saradnji sa udruženjima građana, novinarima. Tog dana dodeljuju se priznanja onim organima koji služe za primer dobre prakse u ostvarivanju prava na pristup informacijama.