naslovna-ilustracija

Шта је транспарентност? Штампа

У новије време, транспарентност је један од често помињаних захтева за све који учествују у друштвеним и политичким активностима. Сигурно сте чули на вестима како поједини новинари/ке или представници/е опозиције траже да начини одлучивања у влади постану транспарентни, да се учине транспарентним политика запошљавања у јавним предузећима и слично.

Шта то значи? Транспарентност (од латинског transparens - „прозирност", trans „кроз" и parere „показати се") означава пропустљивост, видљивост, доступност јавности. Влада је транспарентна ако већину својих информација о активностима, политици, и слично, објави у јавности. Дакле, транспарентност власти је последица доступности информација.

Транспарентност доприноси учешћу, партиципацији свих чланова друштва. Када имају релевантне информације, људи ће моћи да донесу одлуке и да узму учешће у решавању питања која их се тичу.

Транспарентно јавно мњење је такво мњење у коме је видљива доступност информација људима. То обично значи не само да органи јавне власти добро и брзо одговарају на захтеве за информацијом, него и да велики број информација објављују без чекања на захтеве, проактивно, као нпр. објављивањем службених листова, брошура или извештаја који су доступни на интернету.

Транспарентност доприноси ефикасности органа, али и државе у целини. Одговарајући на захтеве за информацијама, јавне институције се подстичу да организују своје информације, бољу информисаност и управљање и ефикасније доношење одлука унутар сваке институције.

Транспарентност доприноси друштвеној одговорности. Јавност има право да сматра владу и јавне службенике одговорним за поступке које чине и одлуке које доносе. Да би могли да их држе под будним оком, потребне су информације.