naslovna-ilustracija

Однос јавности и приватности Штампа

Повереник као орган који је задужен да штити право на слободан приступ информацијама истовремено је и орган који штити право на приватност података о лицима. Ово двојство је садржано у самом његовом називу „Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности".

Оба права су људска права и она могу доћи у сукоб кад би требало одлучити да ли су неке инфомрације више значајне за јавност или се тиме више угрожава право на приватност. Некад је лако, а некад тешко пронаћи праву меру заштите и једног и другог или увидети које право претеже уколико само једно од њих може бити сачувано. При том се пази на то да ниједно право не буде угрожено у већој мери него што је то неопходно у демократском друштву.

Анализирајмо следећи пример:

једна службеница или службеник који ради у органу јавне власти има читав низ различитих улога (као и сви ми): она или он истовремено је и нечија мајка, сестра, ујак, члан неке партије, навијач неког фудбалског клуба, правник, наставник, шумар, лекарка или професионалац у некој делатности. Поред свих тих улога, ове особе имају и улогу службеника органа јавне власти. Јавност рада неког органа укључује и податке о њима у домену улоге службеника, али не и податке који се више тичу њихових других улога (кад су рођени, колико имају деце, где станују, које су вероисповести) primer.

Свако ко тражи информације о службеницима органа јавне власти има сва права да пита о свему што је у вези са њиховим послом, али не и да угрожава њихову приватност. Значи, када те интересује нека информација о службеницима органа јавне власти или њиховим одлукама које се односе на појединце, није лоше да прво размотриш да ли је то из домена њихове улоге службеника или из домена на које имају право на заштиту приватности.

Међутим, запамти! Није ово важно само за службенике јавних органа, односи се и на питање јавности и приватности других лица, о којима информације поседују органи (ученички досијеи у школама, здравствени картони у домовима здравља, подаци које има полиција и тако даље).