naslovna-ilustracija

Провери своје знање Штампа

1. Шта мислиш шта значи кад се каже је време у коме живимо „информатичка ера"? Покушај да нађеш одговор на ово питање у речницима или на интернету.

Решење

2. У којој земљи је донет први закон о праву на информације? У ком веку?

Решење

3. Колико у овом моменту има националних Закона о праву на информацију?

а. Око 10
б. Око 100
в. Око 500
г. Око 1.000

Решење

4. Подсети се која су сва људска права формулисана Декларацијом о људским правима?

5. Шта је транспарентност?

Право → транспарентност (за испуњавање овог права предуслов је транспарентност органа јавне власти, а самим тим и државе).">Решење

7. Направи списак питања које ти се чине важним и смисленим, односе се на тебе или на твоје вршњаке и вршњакиње, а могу се добити на основу права на слободан приступ информацијама. Сети се шта су органи јавне власти и шта су информације од јавног значаја.

8. Шта значи темељно људско право?

Решење

9. Са ове листе различитих информација обележи знаком узвика оне које су информације од јавног значаја, а звездицом оне које нису:

а. Уговор о склапању радног односа медицинске сестре у неком дому здравља
б. Репертоар биоскопа у граду
в. Решење о годишњем одмору радника акционарског друштва Инвеј А.Д.
г. Резултати хемијске анализе воде у фабрици киселе воде
д. Плата директора јавног предузећа
ђ. Статут Српског хемијског друштва
е. Акт о спровођењу избора у Ђачком парламенту
ж. Извештај о ценама на пијаци Каленић на дан 27. април 2012. године

Решење

10. Како се зове твоја општина? Шта чини органе власти у твојој локалној самоуправи?

Решење

11. Узми прву страну неких дневних новина. Попиши све установе и институције које се помињу у текстовима. Подвуци само оне за које мислиш да су органи јавне власти.

Решење

12. Зашто су потребне једном друштву све ове институције јавне власти? Како би изгледало друштво у коме нема ниједног органа јавне власти? Отвори ову тему са својим друговима и другарицама било у школи или у неком неформалном разговору.

13. Покушајте да направите захтев који ћете упутити својој управи школе у којем тражите информације које се односе на то ко је, када и како донео одлуку о овогодишњим екскурзијама у вашој школи. Тражите документ (копију документа) у коме се могу наћи све информације: куда иду различити разреди, како, с којом агенцијом и слично. Пробајте да направите захтев за информацију пратећи све захтеве форме како би требало да изгледа, а да вам повећа шансу да добијете одговор.

14. Шта мислиш, да ли један купопродајни уговор, на којем стоји ознака тајно, а којим се приватизује једна државна спортска сала са намером да се ту направи омладински фитнес клуб, јесте информација од јавног значаја?

а. Јесте, ознака тајности не утиче на то, битно је да ли је информација од јавног интереса.
б. Није, то је приватни купопродајни уговор.
в. Јесте, чим је умешана државна институција, спортско удружење.
г. Није, чим је умешано приватно лице, власник фитнес клуба.

Решење

15. Сети се неколико органа јавне власти (Погледај у Каталог органа јавне власти на овом сајту). Пронађи њихове сајтове и погледај да ли постоји Информатор о раду који би требало да је ажуриран сваких месец дана. Примера ради, погледај да ли стоји износ плате руководиоца тог органа.