naslovna-ilustracija

Линкови Штампа

Погледај и ове сродне линкове:

Information Commissioners International
http://www.info-commissioners.org

Сајт повереника и омбудсмана који се баве заштитом права на приступ информацијама има за циљ да повеже ове органе широм света и омогући размену информација, добрих пракси, и тако унапреди поштовање права на приступ информацијама. Ту можете пронаћи пуно разноврсних тектова о остваривању права и појединачним случајевима из праксе у различитим земљама, као и линкове за сајтове органа који у другим земљама штите право на приступ информацијама.

Сајт је поставио Повереник за информације Републике Словеније. Повереник Републике Србије је учествовао у одлуци оснивања овог сајта.

Right2INFO.org
http://www.right2info.org/about#about-us

Right2INFO.org је сајт који садржи пуно информација о праву на приступ информацијама широм света. Ту можете наћи националне законе о праву на приступ информацијама из више од 80 земаља и упоредна решења о појединим питањима, организована и анализирана по темама. Сајт садржи и богату праксу међународних судова и организација, као и пресуде националних судова или органа за заштиту права на приступ информацијама. Повереник Републике Србије био је први независни орган надлежан за заштиту права чије су одлуке објављене на овом сајту.

Freedom of Information Advocates Network
http://www.foiadvocates.net/en/about-foianet

Freedom of Information Advocates Network је мрежа заступника права на приступ информацијама широм света. Ту можете сазнати о активностима удружења грађана и медија у појединим замљама, као и како државе обележавају Дан права јавности да зна, 28. септембар.

Access Info Europe
http://www.access-info.org

Access Info је удружење грађана које се бави унапређењем права на приступ информацијама у Европи и свету. Ова организација је веома активна у Шпанији где промовише право на приступ информацијама. Шпанија је ретка земља у Европи која нема закон о слободном приступу информацијама (у време писања овог приручника - мај 2012). На овом сајту можете сазнати како да дођете до информација које су у поседу органа Европске Уније.

УНИЦЕФ: И ти се питаш!: подсетник о укључивању деце и младих у локалне акције за децу
http://www.unicef.org/serbia/I_TI_SE_PITAS_
Podsetnik_o_ukljucivanju_dece_i_mladih_u_lokalne_akcije_za_decu.pdf

Приручник који ће ти дати инстутрукције како да се укључиш (партиципираш) у локалним акцијама које те се тичу, како да покренеш и заједно са одраслима спроведеш неку акцију која је смислена за тебе и твоје вршњаке и вршњакиње (да направите терен за кошарку, омладинско позориште, свој часопис и слично). Први корак у акцији је, наравно, да се добро информишеш, а то значи да користиш право на које ти указујемо на овом сајту.