naslovna-ilustracija

Ко све има ово право? Штампа

СВИ! Начелом једнакости предвиђено је да ово право припада свима под једнаким условима, без обзира на држављанство, расу, вероисповест, етничку припадност, пол, узраст, пребивалиште, занимање, образовање и сваку другу карактеристику које се досетиш, а по којој се људи могу разликовати.

Учили сте о људским правима у школи. Сећате се да се то односи на правну, филозофску и политичку идеју према којој свако људско биће самим својим рођењем, без обзира на свој пол, порекло, вероисповест или држављанство, стиче одређена неотуђива права. Постоји читав низ неотуђивих основних људских права која су постала цивилизацијска тековина када их је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација давне 1948. године. pitanje

Право на информацију од јавног значаја јесте једно од основних људских права. Због тога ово право има сваки наш или страни грађанин/грађанка (физичко лице, речено правничким језиком) или институција, предузеће, организације (правно лице). У случају да се начело једнакости прекрши, одговорно лице у органу јавне власти може бити кажњено за прекршај. primer

Могу ли малолетни грађани да траже информацију?

Кад кажемо право припада сваком и под једнаким условима, онда то значи да припада и малолетнима! У Закону се не прецизирају године у којима може да почне да се примењује право. Информације може свако да тражи, а то значи и дете. Формално, пошто је малолетно, дете у поступку заступа законски заступник. Дете нема такозвану процесну способност, па у његово име захтев, а по потреби и жалбу, подноси родитељ или старатељ. primer

Имај на уму да је ово људско право и да то значи да сваки грађанин/грађанка може слободно да постави питање које се односи на информацију од јавног значаја. Некада може и више појединаца заједно, окупљених око неке формалне или неформалне групе, да постави питање уместо једне особе. То да ли ће група или појединац поставити питање никако не утиче на вероватноћу добијања одговора. Ипак, добро је да знаш да може некад неко и у твоје име поставити питање са захтевом за информацијама од значаја за тебе. Погледај и овај пример primer, у њему је питање поставила особа испред пројекта који се бави антикорупцијским активностима студената у региону (у земљама бивше Југославије) .....

Да ли има неких ограничења на ово право? Да ли орган јавне власти може да ускрати информације?

Свако твоје људско право је, у суштини, ограничено само правима других људи, или када је то неопходно за заштиту неког важног интереса за друштво. И нико други не може да узме то твоје право. Да ли је реч о ситуацији у којој се мора ускратити право, одлучује се увек и само у конкретном случају. Не постоји општа, увек важећа ситуација ускраћивања права. Већина информација које поседују јавне институције јесу такве природе да могу бити доступне јавности без тешкоћа. Ипак...

Постоје ретке ситуације кад су информације недоступне, односно институција има право да одбије захтев за приступ информацијама. Наравно, можете и да претпоставите да су то оне ретке ситуације када би објављивање информације могло да угрози неко прече и важније право или интерес, рецимо право на приватност, или безбедност државе, или непристрасност судског поступка. Погледај овај пример: primer

Из овог примера научили смо да сваки службеник/службеница неког органа јавне власти има неколико улога: све што ти службеници/службенице (наставници/наставнице, лекари/лекарке, политичари/политичарке....) раде на послу, одлуке које доносе, понашање и последице тог понашања морају бити доступни контроли јавности. Ипак, они имају и своје приватне улоге мимо свог посла, они су нечије мајке, синови, тетке, ујаци, пријатељи, комшије. У тим својим улогама имају право на приватност, као и сви други људи. Зато је важно да се поштује тај део ниховог живота и његова приватност.

Имајте на уму и следеће: у нашем Закону не постоје „апсолутни изузеци" у којима ово право не важи, односно не постоје ситуације које су унапред окарактерисане као забрањене за јавност, већ је сваки случај релативан и о њему се посебно процењује да ли се право сме или не сме ускратити. Не брините, ове изузетне ситуације су много ређе од ситауција кад нема препрека да се информација добије.