Linkovi Štampa

Pogledaj i ove srodne linkove:

Information Commissioners International
http://www.info-commissioners.org

Sajt poverenika i ombudsmana koji se bave zaštitom prava na pristup informacijama ima za cilj da poveže ove organe širom sveta i omogući razmenu informacija, dobrih praksi, i tako unapredi poštovanja prava na pristup informacijama. Tu možete pronaći puno raznovrsnih tektova o ostvarivanju prava i pojedinačnim slučajevima iz prakse u različitim zemljama, kao i linkove za sajtove organa koji u drugim zemljama štite pravo na pristup informacijama.

Sajt je postavio Poverenik za informacije Republike Slovenije. Poverenik Republike Srbije je učestvovao u odluci osnivanja ovog sajta.

Right2INFO.org
http://www.right2info.org/about#about-us

Right2INFO.org je sajt koji sadrži puno informacija o pravu na pristup informacijama širom sveta. Tu možete naći nacionalne zakone o pravu na pristup informacijama iz više od 80 zemalja i uporedna rešenja o pojedinim pitanjima, organizovana i analizirana po temama. Sajt sadrži i bogatu praksu međunarodnih sudova i organizacija, kao i presude nacionalnih sudova ili organa za zaštitu prava na pristup informacijama. Poverenik Republike Srbije bio je prvi nezavisni organ nadležan za zaštitu prava čije su odluke objavljene na ovom sajtu.

Freedom of Information Advocates Network
http://www.foiadvocates.net/en/about-foianet

Freedom of Information Advocates Network je mreža zastupnika prava na pristup informacijama širom sveta. Tu možete saznati o aktivnostima udruženja građana i medija u pojedinim zamljama, kao i kako države obeležavaju Dan prava javnosti da zna, 28. septembar.

Access Info Europe
http://www.access-info.org

Access Info je udruženje građana koje se bavi unapređenjem prava na pristup informacijama u Evropi i svetu. Ova organizacija je veoma aktivna u Španiji gde promoviše pravo na pristup informacijama. Španija je retka zemlja u Evropi koja nema zakon o slobodnom pristupu informacijama (u vreme pisanja ovog priručnika - maj 2012). Na ovom sajtu možete saznati kako da dođete do informacija koje su u posedu organa Evropske Unije.

UNICEF: I ti se pitaš!: podsetnik o uključivanju dece i mladih u lokalne akcije za decu
http://www.unicef.org/serbia/I_TI_SE_PITAS_
Podsetnik_o_ukljucivanju_dece_i_mladih_u_lokalne_akcije_za_decu.pdf

Priručnik koji će ti dati instutrukcije kako da se uključiš (participiraš) u lokalnim akcijama koje te se tiču, kako da pokreneš i zajedno sa odraslima sprovedeš neku akciju koja je smislena za tebe i tvoje vršnjake i vršnjakinje (da napravite teren za košarku, omladinsko pozorište, svoj časopis i slično). Prvi korak u akciji je, naravno, da se dobro informišeš, a to znači da koristiš pravo na koje ti ukazujemo na ovom sajtu.