naslovna-ilustracija

Otkud ovo pravo? Štampa

Obrati pažnju! U osnovi ovog prava stoji činjenica da organe javne vlasti bira narod i finansira država, a može biti i da koriste društvena dobra ili društvene resurse (vode, šume, saobraćajnice). Ako ih finansira država, onda za to koristi novac koji je skupila od poreskih obveznika (stručno rečeno − budžet).

To znači da svi, uključujući i tvoje roditelje, braću sestre, porodicu i prijatelje koji rade i usput plaćaju poreze, ustvari finansijski obezbeđuju da organi javne vlasti postoje, rade i donose odluke koje mogu bitno uticati na naše živote.

Imaj na umu da organi javne vlasti postoje zbog nas, a ne obrnuto! Zbog svega toga, javnost, koja ih plaća i zbog koje postoje, ima pravo da zna kako se ti organi odnose prema svom poslu i kako se taj novac troši, ima pravo na uvid u sve informacije i dokumente koji nastaju u toku rada ovih organa. Logično i pravično, zar ne?!