Šta je pravo na slobodan pristup informacijama? Štampa

Da li se pitaš šta ovo tačno znači? Možda zvuči komplikovano, ali svaka reč ima svoje tačno značenje i razlog zašto tu stoji. Pravo na slobodan pristup informacijama je jedno od osnovnih prava ljudi i odnosi se na pravo da traže informacije koje su značajne za njih lično ili druge ljude, a kojima raspolaže neka institucija ili, kako se stručno kaže, organ javne vlasti. Sve će ti postati jasnije kroz ovaj primer:

primer Jedan tvoj drug M.M. (pošto je maloletan, označićemo ga inicijalima) hteo je da sazna kako je odlučeno da fudbal bude izborni sport u nastavnom planu fizičke kulture u ovoj školskoj godini. Zato je zatražio na uvid od uprave škole zapisnike sa sastanka Saveta roditelja i Nastavnog veća na kojima je doneta ta odluka. M.M. je tako koristio svoje pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Evo ovako: tvoja škola je jedan od organa javne vlasti. Rad tvoje škole počiva na raznim dokumentima, pravilnicima, propisima koji uređuju šta, ko i kako treba da radi. Pored ostalih dokumenata, tvoja škola ima i zapisnike sa svih sastanaka svih tela koja upravljaju školom (Nastavno veće, školski odbor, Savet roditelja). U tim dokumentima sadržane su informacije koje su značajne za M.M, ali i za sve ostale učenike i učenice škole. To je „javni značaj". Zato je M.M. i imao prava da traži informacije koje postoje u tim zapisnicima.

Možda M.M. voli fudbal i veoma je zadovoljan donetom odlukom i zanima ga kako je do nje došlo. Možda M.M. više voli košarku i zato ga zanima kako su se školske vlasti odlučile za fudbal. Šta god da je razlog, M.M. ne mora nikome da objašnjava zašto želi ovu informaciju, niti škola ima prava da ga pita zašto ga to zanima. On jednostavno ima prava na nju i škola je obavezna da mu je da.

U ovom priručniku ćeš naći još mnogo primera koji su značajni za tebe i tvoje vršnjake i vršnjakinje, a nastali su tako što su neki tvoji drugari/drugarice ili neko drugi, drugi pojedinci ili institucije, koristili ovo pravo i tražili pristup pojedinim informacijama od javnog značaja.

Primere koje navodimo prepoznaćeš po simbolu primer. Pored ovog, srešćeš još neke simbole u tekstu: pitanje je simbol koji te vodi na pitanje kojim možeš da proveriš da li si dobro razumeo/la sadržaj koji čitaš, a simbol zanimljivosti upućuje te da pročitaš još nešto, neku dodatnu informaciju ili zanimljivost.