naslovna-ilustracija

Kome se obraćam? Štampa

U svakoj zemlji, pa i našoj, postoji veliki broj organa javne vlasti, od najviših republičnih (Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada Republike Srbije, Vrhovni kasacioni sud, Ustavni sud i Republički javni tužilac), pa preko svih ministarstava, javnih preduzeća, ustanova (fakulteti, škole, muzeji, pozorišta, domovi zdravlja), Aerodrom Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, do lokalnih, opštinskih institucija, javnih preduzeća, a tu su i tvoja škola, tvoj dom zdravlja, tvoja opština. Na primer, Privredni sud u Pančevu je jedan primer pravnog lica koje finansira država.

Šta im je svima zajedničko? Sigurno možeš da uočiš da svi ovi organi donose neke odluke i imaju javna ovlašćenja bitna za opšti interes, odnosno za sve nas u nekim situacijama. Javno ovlašćenje znači da odlučuju o nečijem pravu ili obavezi. Organi javne vlasti su oni koje bira narod i finansira država ili pravna lica koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu, državni organ i koja koriste društvena dobra ili društvene resurse (vode, šume, saobraćajnice)...

Termin organ poznat ti je iz svakodnevnog života i iz nekih drugih nauka. Recimo, u biologiji, organima ste označavali pojedine delove organizma (spoljne i unutrašnje). U medicini se kaže da je neki „organ oboleo". Na sličan način, delovi jedne države su organi u političkom smislu. To su delovi jedne celine – države, a država je organizam koji je u službi građana. Država je servis za građane koji im omogućava radom organa javne vlasti, ali i svojom celinom, siguran i pravičan život. Veoma je važno da organi tog organizma budu zdravi, da dobro funkcionišu i da sarađuju, jer se time održava vitalnost jedne države i zadovoljstvo njenih građana i građanki.

Upravo preko prava na pristup informacijama, rad organa postaje transparentan, što je ključni mehanizam kojim se osigurava da svi budu društveno odgovorni, odnosno u službi svojih građana i građanki. Pravom na pristup informacijama održava se „zdravlje" samih organa javne vlasti i države u celini.

Obratite pažnju, privatne škole i privatni fakulteti su takođe organi javne vlasti, jer imaju javna ovlašćenja – oni izdaju diplome kao javne isprave!
(Proveri da li znaš)

Da bi se olakšalo snalaženje i razumevanje pojma „organ javne vlasti", kancelarija Poverenika na sajtu je postavila Katalog organa javne vlasti u Republici Srbiji. Tako svako može da lako razreši dilemu da li je neko organ javne vlasti ili nije.

Šta nisu organi javne vlasti?

To su one institucije i preduzeća koje ne finansira država ili nemaju ovlašćenja od opšteg javnog interesa ili koja nije osnovala država. Na primer, privatna preduzeća, nevladine organizacije, sindikalne i druge organizacije, udruženja građana koja se finansiraju iz članarina, donacija, a ne iz budžeta i nemaju ovlašćenja od opšteg javnog interesa. Na primer, Udruženje pravnika Srbije, Udruženje Kopaoničke škole prirodnog prava, Udruženje psihologa Srbije, Zajednica gimnazija, Srpsko hemijsko društvo i tako dalje.
(Proveri da li znaš)

Pod pojmom organ javne vlasti podrazumevaju se dve grupe:

  1. državni organi, organi teritorijalne autonomije (to jest, pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija) i organi lokalne samouprave, odnosno na nivou opšina (Proveri da li znaš)
  2. pravna lica koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu, državni organ.